Vanuit het Ouderenfonds ben ik projectleider van het internationale project MI-Tale. In dit project wordt een app ontwikkeld om ouderen met dementie en hun geliefden te helpen herinneringen op te halen aan de hand van foto- en videomateriaal uit de periode waarin de oudere jong was.

On behalf of the National Foundation for the elderly, I am the coordinator of the international MI-Tale project. In this project we develop an app to help older people with dementia and their beloved ones to recall memory, by the means of photo and video material from the time the person with dementia was young.