In het Europese project EnterTrain (gefinancierd door ZonMW in het AAL programma) ontwikkelen we een spelcomputer om ouderen te stimuleren meer te bewegen. Mijn rol was het onderzoeken van de wensen en behoeften van de doelgroep en het testen van prototypes in het veld.

In the European EnterTrain project we develop a computer game to motivate older people to exercise. My role was to investigatef wishes and preferences of the target group and testing the prototypes in field trials.