Dit stuk over het project ‘Sharing Stories, Sharing Life’, waarvan ik projectleider ben, verscheen oorspronkelijk op de website van Erasmus+, de Internationale subsidieverstrekker op het gebied van training en educatie. Ons project wordt beschreven als voorbeeld van hoe de juiste training en toerusting van vrijwilligers een verschil kan maken in het leven van kwetsbare ouderen.

Sociaal en emotioneel geïsoleerd raken, overkomt één op de vier ouderen doordat het netwerk kleiner wordt om het verhaal mee te delen. Dan ligt het gevoel op de loer dat men er niet meer toe doet. Vrijwilligers van het Nationale Ouderenfonds zijn voor deze ouderen een belangrijke steun. Het project ‘Sharing Stories, Sharing Life’ traint hen om via het delen van levensverhalen nog beter te begrijpen wat ouderen beweegt.

Je doet er toe

Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten zij zich in voor een samenleving waarin iedere oudere meetelt. Marije Blok is projectmanager Innovatie en stond aan de wieg van Sharing Stories, Sharing Life. ‘Eén op de vier ouderen voelt zich eenzaam, dat zijn 1 miljoen mensen in ons land. We verbinden mensen en lokale organisaties om dit samen mee aan te pakken. Dit doen we door middel van activiteiten in groepsverband door het hele land én met projecten en diensten die uitgaan van individueel contact. Face-to-face of via de telefoon.’

‘Vrijwilligers zijn de motor achter onze organisatie. We willen hen op een goede manier opleiden en bijscholen. Samen bekijken we steeds hoe dat nog beter kan. We ontdekten hoe belangrijk het is om bij individuele contacten levensverhalen te delen. Op die manier bleek het contact waardevoller. De vrijwilliger kan bijvoorbeeld goed achterhalen welke activiteit bij iemand past. Een doorverwijzing is daardoor veel kansrijker. Belangrijker misschien is nog dat we er in slaagden de eenzame oudere te laten mérken dat hij of zij er nog steeds toe doet.’

“Vrijwilligers zijn de motor achter onze organisatie. We willen hen op een goede manier opleiden en bijscholen” Marije Blok

Verhalen vangen is een ambacht

‘Om op een goede manier verhalen naar boven te krijgen heb je specifieke vaardigheden nodig. We merken dat vrijwilligers op dit punt een verdiepingsslag kunnen gebruiken en daarom besloten we via Erasmus+ een trainingsprogramma te ontwikkelen. Op dit moment werken we samen met Luxemburg, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er zitten allerlei disciplines aan tafel, experts op het gebied van ouder worden, welzijn, vrijwilligerseducatie en ICT. We bouwen een trainingsmodule die vrijwilligers helpt in het ophalen van levensverhalen onder kwetsbare ouderen. De module bevat offline en online elementen die uiteraard heel aantrekkelijk en laagdrempelig zijn.’

Werk leuker

‘Het project is nog maar net begonnen, maar we verwachten dat onze trainingsmodule bij draagt de omvangrijke sociale en emotionele eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Vrijwilligers gaan beter toegerust en zelfverzekerder in gesprek met ouderen. Dat maakt hun werk ook leuker. Dat helpt vervolgens weer om vrijwilligers te vinden en behouden. We vertrouwen erop dat ook andere ouderenorganisaties de module gaan gebruiken.’

Tot slot heeft Marije nog een paar tips voor organisaties die een Erasmus+ aanvraag overwegen. ‘Op het gebied van onderwijs, innovatie en technologie is van alles mogelijk en je kunt je makkelijk verliezen in grappige features en extra functies. Maar maak het niet te ingewikkeld! Dan bereik je uiteindelijk het meeste en is de kans het grootst dat je project ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. En leer van anderen!’

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.